Back to Top

การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ
ข้อมูลเมื่อ : 17 พ.ย. 58    เข้าชม 408 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 - 25 เมษายน 2557 คณะผู้บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ ผลจากการประชุม มหาวิทยาลัยจะเชิญวิทยากรกลางจาก สกอ. มาจัดอบรมให้กับผู้ประเมินคุณภาพที่ขึ้นทะเบียนกับ สกอ. ต่อไป

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    18   คน
00000052  
 Today
00018810  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine