Back to Top

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx
ข้อมูลเมื่อ : 30 ก.ค. 59    เข้าชม 975 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ ให้เกียรติเป็นวิทยากร


.pdf
ดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์ : 997 KB
งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    15   คน
00000007  
 Today
00022133  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine