Back to Top

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลเมื่อ : 18 ม.ค. 62    เข้าชม 229 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมทวิชาการและงานทะเบียน ดูแลงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และบุคลากรงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 1 (26)/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีเนื้อหาในที่ประชุม อาทิเช่น ความคืบหน้าการจัดเตรียมงานการประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นต้น

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    17   คน
00000002  
 Today
00028020  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine