พฤหัสบดี, 03 ก.ย. 2015
You are here:

หน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มSARระดับมหาลัย

องค์ที่ 1  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 2  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 3  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 4  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 5  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 6  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 7  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 8  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 9  ดาวน์โหลด.rar

องค์ที่ 10 ดาวน์โหลด.rar

น้ำฝน กระเปราะน้อย
เจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ติดต่อ
ที่อยู่:
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ
ต.นาวุ้ง
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
76000

โทรศัพท์: 032493300 ต่อ 1185
แฟกซ์: 032493289
http://qa.pbru.ac.th

 

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online