Back to Top

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลเมื่อ : 17 พ.ย. 58    เข้าชม 3,855 ครั้้ง  
กลับไปอัลบั้มภาพเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีท่านอธิการบดีและผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานในครั้งนี้อย่างอบอุ่น ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7
ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3249-3283
    5   คน
00000006  
 Today
00032745  
 All
Best viewed in Chrome
Copyright © 2015 งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี All Rights Reserved.
Develop by Missine