แบบฟอร์มรายงานผลตามตัวชี้วัดพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCD University Rankings 2022 และ SCD University Stars Ratings 2022)

 

แบบฟอร์มด้านการบริการวิชาการ 40%

 

แบบฟอร์มด้านการบำรุงทางวัฒนธรรม 10%

 

แบบฟอร์มด้านการวิจัย 10 %

 

แบบฟอร์มด้านการสอน 15 %

 

แบบฟอร์มด้านนโยบาย 10%

 

แบบฟอร์มด้านศิษย์เก่า 10%

 

แบบฟอร์มด้านรางวัล 5%

 

Download : แบบฟอร์มรายงานผลตามตัวชี้วัดพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCD)ทั้งหมด