บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตในกิจกรรม Mental​ Health of PBRU

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำทีมโดย นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน" จัดโดย งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยในงานมีกิจกรรม ประเมิน Mental​ Health CheckIn ประเมินความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด (Bio Feedback) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ณ​ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด​ อาคารสุเมธ​ตันติเวชกุล 

         ผลการประเมินบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมสุขภาพจิตอยู่ในระดับสมดุล ระบบความเครียดทางกายและจิตใจต่ำ แต่ต้องดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ พักผ่อนให้เพียงพอ

#PBRU #QAPBRU

ภาพกิจกรรม