พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.มนัญญา  ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประกอบพิธีวางแจกันดอกไม้สดและกล่าวคำถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้นประธานในพิธีนำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันสวดบทสวดโพชฌังคะปะริตตัง และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดกิจจกรรมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ ZOOM MEETING ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล

#PBRU #QAPBRU #กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี