กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life) จำนวน 3 ชุด ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข”(ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตกและกลุ่มรัตนโกสินทร์)

               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566  นายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวน้ำฝน  แสงอรุณ  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมจัดทำร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ (Happy Work Balance, Happy of Life & Learn, Happy Quality of Life)  ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมืองฯ  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักสร้างสุขให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดการสร้างสุของค์กร Happy Work Balance และให้มีทัศนคติ Happy Quality of Life ที่ดีต่อการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข  ภายใต้ความร่วมมือภาคีเครือข่ายการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

#PBRU #QAPBRU

ภาพกิจกรรม