กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ PBRU Talk

            นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพาการศึกษา เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ PBRU Talk ออกอากาศวันพุธที่ 31 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี FM 95.75 MHz.

#PBRU #QAPBRU